درباره ما

31/08/2021 2023-08-29 21:22
درباره تاپ تریدر آن تاپ

تاپ تریدر آن تاپ جهت ایجاد سرمایه لازم برای تریدر های فارکس با حداقل ریسک ممکن ایجاد شده است

اقدامات ما

این خدمات مخصوص تریدر های حرفه ای میباشد اگر قصد همکاری با شرکت های تردینگ را دارید تاپ تریدر اولین شرکت اراِئه سرمایه به تریدر ها بدون دریافت هزینه از طریق ارائه استیت منت می باشد ما شما را تا رسیدن به بهترین سطح خدمات حمایت میکنیم
h 0
متوسط زمان تسویه
0 +
تعداد تریدر
0 +
فروش
k 0 $
پرداخت شده

تیره

روشن

تیره

روشن