سرمایه رایگان

16/09/2023 2023-09-16 22:28
برای اولین بار در تاپ تریدر آن تاپ

ارائه سرمایه به تریدر ها بدون دریافت هزینه

در این طرح

شما بدون پرداخت هزینه از طریق ارائه استیت منت و شرایط گفته شده نسبت به استیت منت شما میتوانید تا سقف 1 میلیون دلار سرمایه برای ترید دریافت کنید!

از طریق ایدی تلگرام و ایمیل با ما در تماس باشید!

تیره

روشن

تیره

روشن